BỘ NỘI VỤ-4

Đơn hàng: Gỗ vụn – Thị trường Nhật Bản

TÊN SẢN PHẨM: GỖ VỤN

Số lượng: 12.000 tấn/năm; 1.000 tấn/tháng

Hợp đồng: 24 tháng

Loại gỗ: Bất kỳ loại gỗ nào

Độ ẩm: <22% (Cực kỳ quan trọng)

Chiều dài: 10 – 40 mm

Độ dày: 2 – 4mm

Ưu tiên Quý nhà cung cấp đã có kinh nghiệm xuất khẩu

Vị khách hàng muốn trao đổi thêm để nhập khẩu hàng mẫu

Phương thức báo giá: CIF

Cảng đến: Nagoya – Nhật Bản

Phương thức thanh toán: L/C

TIN LIÊN QUAN