BỘ NỘI VỤ-4

Quy định về ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (Từ nước ngoài vào Việt Nam)

I. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (Điều 21 Luật Đầu tư số 61/2020)

(1) Thành lập tổ chức kinh tế mới

Các tổ chức kinh tế thông thường áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH 1TV hoặc hơn 2 TV, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh (Luật Doanh nghiệp số 59/2020).

Điều kiện: Nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư. Thủ tục thực hiện qua 2 bước:

1/ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC),

2/ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sơ đồ 1).

(2) Mergers & Acquisitions (M & A) MUA BÁN VÀ SÁT NHẬP            

Tuỳ vào tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài và ngành nghề kinh doanh, chủ đầu tư có thể thực hiện thủ tục 01 bước hoặc 02 bước (Sơ đồ 2).

(3)Thực hiện dự án đầu tư

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam có thể thực hiện nhiều dự án đầu tư, bao gồm thành lập tổ chức kinh tế khác.

Áp dụng thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước hoặc thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tuỳ vào tỷ lệ sở hữu vốn của phía nước ngoài (Điều 23).

(4) Đầu tư theo hình thức BCC

BCC là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC (Điều 27).

(5) Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

 

II. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

(1) Đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp (Điều 39 Luật Đầu tư số 61/2020)

Cơ quan cấp phép

Giấy phép IRC ERC
Dự án TRONG IZ, EPZ, EZ, Khu CNC Ban quản lý các KCN, KKT, KCNC Sở KHĐT
Dự án NGOÀI IZ, EPZ, EZ, khu CNC Sở KHĐT
Dự án đầu tư thực hiện từ 2 tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài IZ, EPZ, EZ, Hi-tech park (gọi tắt là “Khu công nghiệp”); Dự án đầu tư trong “Khu công nghiệp” mà tỉnh chưa thành lập Ban quản lý “khu công nghiệp” hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý “Khu công nghiệp”. Cơ quan đăng ký đầu tư (BQL các KCN, Sở KHĐT, hoặc cơ quan khác) 

 

Đối với dự án quy mô lớn, một số lĩnh vực đặc thù phải được phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ hoặc Quốc hội (Điều 30 – 32)

(2) Thủ tục đăng ký kinh doanh: Áp dụng đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý chuyên ngành.

Sơ đồ 1: Quy trình đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới

dau tu nuoc ngoai-ipcs 

Sơ đồ 2: Quy trình đầu tư theo hình thức M & A

Nguồn: https://ipcs.mpi.gov.vn/quy-dinh-ve-dau-tu-nuoc-ngoai-ipcs/

TIN LIÊN QUAN