BỘ NỘI VỤ-4

Author: vananh

Địa phương: Ninh Bình

Vị trí địa lý: Ninh Bình là một tỉnh nằm ở phía nam của Đồng bằng sông Hồng, cách thủ

Địa phương: Khánh Hoà

Vị trí địa lý: Khánh Hòa có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế, du lịch, giao thương

Địa phương: Lào Cai

Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Nam